Síp – Quốc tịch với chương trình AIF

Chương trình Quốc tịch Síp của Alternative Investment Fund (AIF) là con đường nhanh chóng và chi với chi phí thấp để trở thành công dân EU.

Chi phí € 875,000 bao gồm tất cả các khoản đóng góp cho Chính phủ, mua bất động sản và tất cả các chi phí pháp lý và nghiệp vụ. Lưu ý rằng số tiền đóng góp Chính phủ gần đây đã tăng từ € 150.000 lên € 200.000 và tổng chi phí cũng tăng theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *