E2

Chương trình đầu tư EB2

TỔNG QUAN

Chương trình không định cư E-2 cho phép công dân của một quốc gia hiệp ước (quốc gia mà Mỹ duy trì hiệp ước thương mại và hàng hải) để được nhận vào Mỹ khi đầu tư một số vốn đáng kể vào một doanh nghiệp Mỹ. Một số nhân viên của đương đơn hoặc của một tổ chức đủ điều kiện cũng có thể đủ điều kiện để được phân loại này.

ĐIỂM MẠNH

 

ĐIỀU KIỆN

 

QUY TRÌNH

 

VỀ MỸ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *