Canada công bố kế hoạch tiếp tục phát triển nền kinh tế…

Marco Mendicino, Bộ trưởng Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch, đã trình bày về Kế hoạch chỉ tiêu Nhập cư 2020‒2022 tại Hạ viện.

Kế hoạch mới sẽ mang lại lợi ích cho tất cả người dân Canada vì nhập cư thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế, thúc đẩy sự đổi mới và giúp người sử dụng lao động tiếp cận những tài năng mà họ cần để phát triển. Chào đón thêm những người mới đến sẽ giúp giải quyết những thách thức về nhân khẩu học của dân số già, cạnh tranh và giành thắng lợi trong thị trường toàn cầu cạnh tranh gay gắt.

Kế hoạch được đề xuất dựa trên nền tảng kinh tế vững chắc của kế hoạch các cấp trước đó và tiếp tục tăng số lượng thường trú nhân được nhận vào Canada mỗi năm, từ 341.000 vào năm 2020 lên 351.000 vào năm 2021 và 361.000 vào năm 2022.

Với kế hoạch này, Chính phủ sẽ thực hiện một số cam kết chính:

  • Tăng dân số Canada hợp lý;
  • Thực hiện các bước để đưa Chương trình Thí điểm Nhập cư Đại Tây Dương trở thành một chương trình lâu dài để tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở Đại Tây Dương Canada, với 5.000 chấp thuận;
  • Tạo ra một diện mới để cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho những người ủng hộ nhân quyền, nhà báo và nhân viên nhân đạo đang gặp rủi ro ở nước ngoài;
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho chương trình Thí điểm Nhập cư ở Nông thôn và Miền Bắc và Thí điểm Nhập cư Nông sản, nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt đặc biệt của thị trường lao động;
  • Hỗ trợ đoàn tụ gia đình thông qua duy trì tỷ lệ chấp thuận cao; và
  • Giảm thời gian xử lý hồ sơ và cải thiện việc cung cấp dịch vụ và dịch vụ khách hàng tại Cơ quan Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *